30 Câu hỏi và trả lời phỏng vấn vị trí Quản Lý Chất Lượng

Rate this post

Bạn đã chuẩn bị để xây dựng con đường sự nghiệp của mình gắn liền với lĩnh vực quản lý chất lượng để góp phần khiến công ty phát triển hơn. Nếu có, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những lời khuyên nghề nghiệp liên quan đến các kỹ năng, trình độ, triển vọng công việc cũng như chi tiết về mức lương.

Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chuẩn bị tốt cho công việc cũng như cuộc phỏng vấn. Quản lý chất lượng là một chức năng quan trọng cho dù đối với sản xuất hay dịch vụ.

Với tư cách là Quản lý chất lượng, bạn phải đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình được duy trì thường xuyên, để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, từ đó làm tăng hiệu quả của sản xuất.

Hãy xem qua những câu hỏi và trả lời cho vị trí Quản lý chất lượng dưới đây:

1. Sự khác nhau giữa I.s.o và C.m.m là gì?

Câu trả lời:

CMM liên quan đến năng lực. CMM là một cách rất cụ thể để phân loại các phương pháp phát triển phần mềm của một tổ chức.

ISO liên quan đến tiến trình. Quy trình ISO mô tả một quy trình và quá trình xác định nhưng không đưa ra dấu hiệu về chất lượng của thiết kế.

2. Kế hoạch quản lý chất lượng (qmp) là gì?

Câu trả lời:

Những việc làm hấp dẫn

QMP là một kế hoạch chính thức ghi lại hệ thống quản lý của một tổ chức để thực hiện công việc môi trường.


Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản lý chất lượng

QMP là một tài liệu giống như một chiếc “ô” mô tả hệ thống chất lượng của tổ chức theo cơ cấu tổ chức, trách nhiệm chức năng của ban quản lý và nhân viên, các cấp thẩm quyền và các giao diện bắt buộc với các quy hoạch, thực hiện và đánh giá tất cả các hoạt động liên quan đến môi trường.

3. Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Câu trả lời:

 • Cải thiện chất lượng nội bộ (giảm phế liệu)
 • Cải thiện chất lượng bên ngoài (sự hài lòng của khách hàng, tuyên bố các sản phẩm không phù hợp, sản phẩm trả lại, yêu cầu bảo hành, khiếu nại…)
 • Cải thiện độ tin cậy của sản xuất (số lần giảm, thời gian giảm tỷ lệ phần trăm…)
 • Cải thiện hiệu suất thời gian (giao hàng đúng giờ, thời gian đưa ra thị trường…)
 • Giảm chi phí chất lượng kém (bên ngoài không phù hợp, phế liệu, làm lại…)

4. Các bước nào phải được sử dụng trong việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng?

>> Chu kỳ Deming (PDCA) được khuyến nghị tuân thủ trong việc thiết lập và thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng.

5. Trong khu vực, nơi không có quản lý chất lượng, bạn sẽ làm gì để giới thiệu khái niệm về Tqm?

Câu trả lời:

Trong trường hợp các quy trình chất lượng không có sẵn, tôi sẽ khuyến khích họ xác định và ghi lại từng nhiệm vụ của họ cho từng quy trình. Sau đó, tôi sẽ khuyến khích họ xác định và ghi lại những gì họ có thể làm để giảm thiểu lỗi của con người hoặc máy móc.

Tôi sẽ khuyến khích họ xác định chất thải như chất thải hoặc thời gian lãng phí và xác định quy trình để giảm thiểu những lãng phí này. Tôi sẽ yêu cầu họ ghi lại và ghi lại từng hiện và cố gắng cải thiện từng quy trình.

6. Sự khác biệt giữa đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng là gì?

Câu trả lời:

Đảm bảo chất lượng:

Đây là một hoạt động Đảm bảo, tập trung vào các tiêu chuẩn và thủ tục cần tuân theo khi phát triển ứng dụng

Đó là một hành động phòng ngừa được thực hiện để đảm bảo sản phẩm không bị sai hỏng

Đó là một hệ thống cần thiết để cung cấp đảm bảo một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu nhất định về chất lượng.

Kiểm soát chất lượng:

Đó là một hành động khắc phục

Kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra.

7. Nguyên tắc chất lượng là gì?

Có 8 nguyên tắc chất lượng như:

 • Khách hàng là trọng điểm
 • Khả năng lãnh đạo,
 • Sự tham gia của mọi người,
 • Tiếp cận quy trình,
 • Cách tiếp cận hệ thống để quản lý
 • Cải tiến liên tục
 • Cách tiếp cận thực tế để đưa ra quyết định,
 • Mối quan hệ giữa nhà cung cấp lẫn nhau có lợi

8. Sáu thủ tục chất lượng bắt buộc là gì?

Câu trả lời:

 • Kiểm soát tài liệu
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Kiểm soát thiết bị sản xuất, công cụ và chương trình CNC
 • Kiểm soát các sản phẩm không phù hợp
 • Hành động phòng ngừa
 • Hành động khắc phục


Xem thêm: Mô tả công việc Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

9. Hoạt động cải thiện chất lượng là gì?

>> Các hoạt động cải thiện chất lượng là cơ hội cho các nhân viên công ty cùng hợp tác với nhau để xem xét cải thiện chất lượng.

10. Làm thế nào để chuyển từ khám phá sang hành động?

Câu trả lời:

Mục đích của quá trình khám phá là tạo ra thông tin có thể thông báo cho các quyết định và chỉ ra các hành động để khắc phục và cải thiện chất lượng.

Bài viết này đã tập trung vào các cách để phát triển một bộ phương pháp phát hiện đáng tin cậy và mạnh mẽ như một nền tảng cho một hệ thống quản lý chất lượng tổng thể. Từ việc sản xuất dữ liệu chính xác và đáng tin cậy đến việc trình bày thông tin dễ hiểu và có thể hành động đòi hỏi một số kỹ thuật và công cụ bổ sung.

11. Các phương pháp khám phá có tạo ra dữ liệu thông báo hoặc phục vụ để cải thiện các khía cạnh chính sách, quản lý hay hoạt động của chương trình không?

>> Ngoài những bằng chứng theo yêu cầu của CMS, các nhà quản lý chương trình cần thông tin để phát triển các kế hoạch quản lý chất lượng của họ và theo dõi cũng như quản lý các chương trình của họ. Khung CMS cung cấp cấu trúc đánh giá liệu các phương pháp khám phá hiện tại có thể tạo ra thông tin để đáp ứng nhu cầu này hay không.

12. Giảm phế liệu làm tăng khả năng sinh lời?

Câu trả lời >> Đúng vậy

13. Phân biệt giữa chất lượng sản phẩm và chất lượng quy trình?

>> Chất lượng sản phẩm có nghĩa là chúng tôi luôn tập trung chất lượng cuối cùng nhưng trong trường hợp chất lượng quá trình, chúng tôi đặt thông số quá trình

14. Điều gì có nghĩa là rủi ro? Làm thế nào bạn có thể tránh các rủi ro?

Câu trả lời:

Rủi ro có thể là bất cứ điều gì dẫn đến thất bại / lỗi / lỗi trong quy trình. Chúng ta có thể tránh rủi ro bằng cách áp dụng ma trận nguy cơ thích hợp trong tiến trình. Rủi ro ma trận cho thấy các điều khiển trong các hệ thống ứng dụng được sử dụng để giảm rủi ro được xác định, và trong những phân đoạn của ứng dụng những rủi ro tồn tại.

Các thành viên trong nhóm đang rời khỏi tổ chức ở giữa dự án là rủi ro cho Người quản lý. Vì vậy, anh ta có thể thực hiện hành động phòng ngừa bằng cách yêu cầu trái phiếu từ nhân viên hoặc có thể có những phương án backup cho dự án.

15. Tỷ lệ từ chối lỗi (DRR) và tỷ lệ rò rỉ khiếm khuyết (dlr) là gì?

DRR = Số lỗi bị từ chối / kiểm tra để đánh giá hiệu suất của trình kiểm tra

DRR = Số lỗi bị từ chối / mô-đun để đánh giá độ phức tạp của mô-đun

DRR = Số lỗi bị từ chối / Đội / Dự án để đánh giá hiệu suất của đội. và

DLR = # của lỗi phát hiện / Tester

DLR = Số lỗi phát hiện / Mô-đun

DLR = Số lỗi phát hiện / Dự án

(Uncovered- Khuyết tật bị bỏ lỡ bởi nhóm thử nghiệm)

16. Công ty tuyển dụng SQA “chuyên gia” đầu tiên và duy nhất của họ. Người Mới Đến Khu Vực. Công ty là tương đối trẻ, hoạt động trong một tên miền thương mại cạnh tranh và không có sự hiện diện Sqa trước đó. Chuyên gia Sqa cảm thấy anh ta cần hiển thị một số kết quả trong 6 đến 9 tháng tiếp theo. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì?

Bắt đầu với một đánh giá rủi ro, để xác định các rủi ro phần mềm đáng kể và ý nghĩa kinh doanh của họ. Xác định người quản lý trực tiếp bị ảnh hưởng bởi những điều này.

Chọn một số lượng nhỏ các vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn đầu. Cố gắng bao gồm một số chiến thắng nhanh chóng, cũng như một số cải tiến có thể đạt được trong vòng 3-6 tháng.

Đừng cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc. Ở giai đoạn này, hãy sử dụng mô hình nào bạn thích (ISO 9000-3 hoặc TickIT hoặc SW-CMM hoặc SPICE) chỉ đơn thuần là một khuôn khổ, để bạn biết bạn đang làm gì phù hợp với một bức tranh lớn hơn.

>> Ứng tuyển vào vị trí quản lý chất lượng QA, QC trên toàn quốc

17. Một người nào đó phàn nàn rằng trong quá trình kiểm tra hệ thống Ứng dụng thường xuyên bị treo. Điều gì có khả năng xảy ra sự cố?

Hệ thống không thực hiện kiểm tra đơn vị thích hợp.

HOẶC mâu thuẫn giữa môi trường thử nghiệm phát triển / đơn vị và môi trường kiểm tra hệ thống.

VÀ quản lý không đáp ứng kịp thời với tình hình với hành động khắc phục và phòng ngừa.

18. Các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng được thực hiện khác biệt như thế nào đối với các dự án Cots/Gots và dự án phát triển truyền thống?

Câu trả lời:

Các hoạt động của bản thân họ cũng giống nhau, nhưng với các bên liên quan và các quy trình chi tiết khác nhau để xác minh và xác nhận. Thường thì thách thức đối với SQA là xác định quyền sở hữu các yêu cầu, có thể được đại diện bởi một cuộc tranh luận phức tạp giữa các bộ phận tiếp thị, kỹ thuật, nhóm người dùng, nhóm tập trung khách hàng và các bên quan tâm khác.

19. Theo bạn, vai trò của nhân viên SQA đối với việc kiểm tra là gì?

Câu trả lời:

Quá trình kiểm tra cần sự tham gia của nhân viên (để họ có thể thấy họ đạt được những gì và hiệu quả của họ) và người quản lý (để họ có thể đánh giá tiến độ và rủi ro.)

Trong thực tế, nhân viên SQA thường cần phải làm người điều phối hoặc huấn luyện viên. Họ thường được coi là (sai) như chủ sở hữu hoặc người giám hộ của quá trình kiểm tra, hoặc thậm chí là chủ sở hữu / người giám hộ của toàn bộ quá trình phần mềm. Một phần của học viên.

20. Hậu quả chất lượng có khả năng xảy ra nhất của việc lựa chọn một chu kỳ không thích hợp là gì? Mô hình cho một dự án phần mềm?

>> Hậu quả rất có thể là dự án sẽ thất bại. Không phải vì chu kỳ không thể được thực hiện để làm việc về mặt kỹ thuật, mà bởi vì những căng thẳng giữa các bên liên quan.

21. Theo bạn, đâu là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Sei Sw-cmm và Iso 9000-3?

>> Sự khác biệt chính là ISO 9000-3 cho bạn câu trả lời có / không, trong khi SEI SW-CMM cho bạn một đánh giá phức tạp hơn. Điều này ngụ ý những cách sử dụng khác nhau giữa SQA và việc cải thiện quy trình.

22. Bạn đã đưa ra một ví dụ khi cần hướng dẫn hoặc kiểm tra. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bạn Bạn sẽ chọn điều gì? Hãy chia sẻ lý do của bạn.

Câu trả lời:

Điều này sẽ phụ thuộc vào văn hóa và lịch sử trước đây của tổ chức, cũng như bản chất và nguồn gốc của nhu cầu về chất lượng phần mềm, nhưng tôi thường thấy dễ dàng hơn để bắt đầu với hướng dẫn.

Trong một số trường hợp, đã có một thủ tục chính thức (nhưng đã hết hạn) yêu cầu hoặc là các hướng dẫn hoặc kiểm tra. Trong những trường hợp như vậy, nhiệm vụ đầu tiên là hủy bỏ các lý do tại sao các lần thử trước đó đã thất bại. Thông thường, các kiểm tra trong quá khứ đã kiểm tra những nguyên nhân, sử dụng các tiêu chí sai ở mức độ chi tiết sai.

23. Ý kiến ​​của bạn là gì, những thay đổi quan trọng nhất đã xảy ra trong vai trò đảm bảo chất lượng phần mềm trong 5 đến 10 năm qua? Làm thế nào bạn sẽ xác định các ủy nhiệm chính của Sqa ngày hôm nay?

Câu trả lời:

Nhận thức tầm quan trọng của các mô hình tên miền công cộng như SEI SW CMM, BOOTSTRAP và SPICE.

Thay đổi bản chất của phát triển phần mềm, đặc biệt là phát triển dựa trên mô hình (CASE) và phát triển dựa trên thành phần (CBD). Nhu cầu ngày càng tăng để kết nối phần mềm với các độ tuổi và nguồn khác nhau. Các dự án phần mềm không phát triển phần mềm thuần túy, nhưng bao gồm bảo trì, lựa chọn gói và các hoạt động phần mềm khác. (Có lẽ các dự án phần mềm không bao giờ được phát triển thuần túy, nhưng các chủ đề như quản lý dự án, quản lý chất lượng và quản lý cấu hình được sử dụng)

Đối mặt với những thay đổi này, SQA cần phải là người giảm thiểu (chú ý đến chất lượng của các thành phần từ nhiều nguồn khác nhau) và toàn diện (chú ý đến các đặc tính nổi bật của toàn bộ hệ thống lắp ráp, về tổng thể phù hợp với yêu cầu kinh doanh) .

Như tôi thấy, nhiệm vụ của SQA là làm cho các khuyết tật trong các sản phẩm phần mềm và các quy trình có thể nhìn thấy được đối với quản lý. SQA phù hợp với bối cảnh quản lý chất lượng phần mềm, nơi khả năng hiển thị này dẫn đến hành động khắc phục và ngăn chặn (không phải là một phần của SQA), và cải tiến quy trình phần mềm chung.

24. Kinh nghiệm thực tế mà bạn đã có với Đảm bảo chất lượng phần mềm và / hoặc kiểm soát chất lượng phần mềm?

>> Tôi đã phát triển một phương pháp chất lượng phần mềm cho Texas Instruments Software, bao gồm Kiểm soát chất lượng phần mềm và Đảm bảo chất lượng phần mềm, tập trung đặc biệt vào các dự án phần mềm sử dụng các công cụ CASE. Tôi đã tiến hành đào tạo chất lượng, lập kế hoạch chất lượng, đánh giá / cải tiến quy trình và các nhiệm vụ tư vấn khác bằng phương pháp này.

Xem tin tuyển dụng quản lý chất lượng mới nhất tại đây

25. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho một người hỏi bạn phải bắt đầu từ đâu để giới thiệu một chương trình báo cáo chất lượng và số liệu?

>> Sử dụng phương pháp GQM để lấy được các số liệu có liên quan từ các mục tiêu cá nhân và công ty. Chọn một số lượng nhỏ các chỉ số chính sẽ liên quan trực tiếp đến người quản lý dự án và / hoặc kỹ sư phần mềm. Đặt các số liệu vào tay của người lao động, như một công cụ để cải thiện hiệu suất cá nhân.

26. Trong kinh nghiệm của bạn, Ai là người quan trọng nhất của SQA trong một tổ chức?

Câu trả lời:

SQA là một hình thức nhận thức về rủi ro, và do đó có thể liên minh với bất kỳ quản lý cấp cao nào với trọng tâm quản lý rủi ro.

Trong một số công ty/ ngành (ví dụ: bảo hiểm), rủi ro phần mềm được xem là có hậu quả tài chính chủ yếu và do đó, người quan trọng nhất có thể là giám đốc tài chính.

Trong các công ty/ ngành khác (ví dụ: bán lẻ), rủi ro phần mềm được xem là có các tác động dịch vụ khách hàng chủ yếu và do đó các đồng minh chính có thể có vai trò tiếp thị.

Trong một khách hàng, chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện hữu ích với Ban Thư ký Công ty, vì những tác động tích cực của một số rủi ro về phần mềm. Các cuộc hội thoại này đã được kích hoạt bởi các vấn đề Y2K, nhưng thay đổi rộng rãi hơn nhiều. Trong thực tế, SQA thường không thực hiện các liên minh này, bởi vì nó bị sa lầy trong các kỹ thuật phần mềm tối giản và tầm thường, mà nó không có khả năng giao tiếp hiệu quả ngay cả với các kĩ sư phần mềm.

27. Phương pháp khám phá là gì?

Câu trả lời:

Một phương pháp khám phá được định nghĩa là một hoạt động có hệ thống và có tổ chức để đánh giá hoặc phân tích một quá trình, chương trình, hoạt động, nhà cung cấp hoặc kết quả.

Sản phẩm cuối cùng của một phương pháp khám phá là dữ liệu đáng tin cậy cung cấp bằng chứng để hỗ trợ một kết luận hoặc hành động ở cấp độ cá nhân hoặc hệ thống. Để tạo ra dữ liệu có hệ thống và đáng tin cậy, một số tính năng cốt lõi nhất định phải có mặt trong một phương pháp khám phá.

28. 6 Sigma đại diện cho điều gì?

>> Có nghĩa là 99,999997% hoàn hảo; chỉ có 3,4 lỗi trong một triệu.

19. Kiểm soát chất lượng có phản ứng trong phương pháp tiếp cận không?

>> Kiểm soát chất lượng không phải là một phản ứng trong chất lượng tiếp cận được tích hợp vào sản phẩm ngay từ giai đoạn thiết kế, và biểu đồ SPC chỉ ra trước khi quá trình mất kiểm soát để chúng ta có thể có những biện pháp ngăn chặn sản phẩm lỗi.

30. USL là gì trong biểu đồ kiểm soát?

>> Giới hạn đặc tả trên

“Bạn muốn được gợi ý việc làm phù hợp với kinh nghiệm, vị trí địa lý, sở thích và điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Hãy đăng ký, TaNiWork sẽ cập nhật danh sách việc làm phù hợp hàng tuần cho bạn.”

Vietnam Human Resource Corporation

Head Quarter: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Tel: 024.32262768; 024.3755 8453

Fax: (8424) 3755 8453

Hotline: 08 3636 1080 (Ms Huong)

Email: sales@hrchannels.com 

Web: www.TaNiWork.com 

 

TaNiWork
TaNiWork là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam.
Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, TaNi Work đã cập nhật cho bạn thông tin về “30 Câu hỏi và trả lời phỏng vấn vị trí Quản Lý Chất Lượng❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “30 Câu hỏi và trả lời phỏng vấn vị trí Quản Lý Chất Lượng” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “30 Câu hỏi và trả lời phỏng vấn vị trí Quản Lý Chất Lượng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “30 Câu hỏi và trả lời phỏng vấn vị trí Quản Lý Chất Lượng” được sưu tầm và đăng bởi admin TaniWork vào ngày 2022-06-14 01:15:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại TaNiWork.Com

Xem thêm  6 doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng việc làm tiếng Nhật tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button