Mẫu mô tả công việc trưởng phòng nhân sự

Rate this post

Bạn đang muốn thuê Giám đốc nhân sự? Bạn đã chuẩn bị một bản mô tả công việc chuẩn, hấp dẫn, thu hút ứng viên chưa? Nếu câu trả lời là không, hãy tham khảo một số Mô tả công việc Trưởng phòng Nhân sự – Trưởng phòng nhân sự trong bài viết này của TaNiWork!

A. Mô tả mẫu bằng tiếng Việt

Mẫu 1:

1. Mô tả công việc

 • Lập ngân sách nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.
 • Quản lý quá trình tuyển dụng và tuyển chọn
 • Xây dựng và triển khai các chiến lược và chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Chủ trì, phối hợp với các phòng / ban liên quan xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với người lao động; các quy định nội bộ, quy trình làm việc, các quy định trong lĩnh vực liên quan.
 • Quản lý và điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận.
 • Làm cầu nối giữa cấp quản lý và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
 • Xây dựng môi trường làm việc tích cực
 • Theo dõi và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên
 • Báo cáo với cấp quản lý và hỗ trợ việc ra quyết định thông qua các chỉ số nhân sự
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

>>> Đọc thêm: Tuyển trưởng phòng nhân sự

2. Yêu cầu công việc

2.1. Giáo dục & Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhân sự, Hành chính, Luật hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Có kiến ​​thức chuyên sâu và thực tế về luật việc làm, hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu

2.2. Trải qua:

 • Có kinh nghiệm với các chỉ số quản lý nguồn nhân lực
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính – nhân sự.

 • Công việc thú vị

  Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

2.3. Kỹ năng:

 • Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và xây dựng chiến lược.
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.
 • Khả năng xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở tất cả các cấp của công ty

Dạng 2:

1. Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng năm, hàng quý, hàng tháng.
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt hơn cho chiến lược và kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích, động viên người lao động.
 • Xây dựng quy chế, lập phương án liên quan đến việc sử dụng tài sản, thiết bị của công ty.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự và làm cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong công ty. Hỗ trợ các bộ phận liên quan về đào tạo nhân viên, tuyển dụng nhân sự và công tác hành chính.
 • Đảm bảo tuân thủ Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến lao động và quản lý lao động.
 • Xây dựng ngân sách tiền lương, chế độ phúc lợi và kinh phí hoạt động hàng năm của bộ phận Nhân sự và thực hiện ngân sách đã được phê duyệt.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan, ban ngành liên quan.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tuyển dụng, thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, giữ chân người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
 • Quan tâm xây dựng môi trường làm việc tốt trong bộ phận mình, chăm lo đời sống cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào, hoạt động tập thể tốt.

2. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh,…
 • 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến ​​thức về luật lao động, các luật liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và lãnh đạo tốt,
 • Thông thạo tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.
 • Nhanh nhẹn, khéo léo, khả năng thuyết trình và giao tiếp với các bộ phận.
 • Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, có tầm nhìn xa, làm việc độc lập, quyết đoán.

B. Mô tả mẫu bằng tiếng Anh

Mẫu 1:

1. Nhiệm vụ và trách nhiệm thiết yếu

 • Phát triển và thực hiện các chiến lược và sáng kiến ​​nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
 • Cầu nối quản lý và quan hệ nhân viên bằng cách giải quyết các nhu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
 • Quản lý quá trình tuyển dụng và lựa chọn
 • Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai thông qua phát triển, gắn kết, tạo động lực và duy trì vốn con người
 • Phát triển và giám sát các chiến lược, hệ thống, chiến thuật và thủ tục nhân sự tổng thể trong toàn tổ chức
 • Nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực
 • Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá hiệu suất nhằm thúc đẩy hiệu suất cao
 • Duy trì kế hoạch trả lương và chương trình phúc lợi
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo để áp dụng và giám sát các chương trình đào tạo
 • Báo cáo với quản lý và cung cấp hỗ trợ quyết định thông qua các chỉ số nhân sự
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình quản lý nguồn nhân lực

2. Yêu cầu

 • Kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh với tư cách là giám đốc nhân sự hoặc giám đốc điều hành nhân sự
 • Định hướng con người và định hướng kết quả
 • Kinh nghiệm chứng minh với các chỉ số nguồn nhân lực
 • Kiến thức về hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu
 • Khả năng xây dựng chiến lược cùng với kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình tích cực xuất sắc
 • Năng lực xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở tất cả các cấp của công ty
 • Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các thông lệ tốt nhất về nhân sự
 • Bằng cấp về Nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan

Dạng 2:

1. Nhiệm vụ và trách nhiệm thiết yếu

 • Phân tích các báo cáo và dữ liệu về tiền lương và tiền lương để xác định kế hoạch trả thưởng cạnh tranh.
 • Viết chỉ thị Tư vấn cho các nhà quản lý bộ phận về chính sách của Công ty về cơ hội việc làm bình đẳng, lương thưởng và lợi ích của nhân viên.
 • Tham khảo ý kiến ​​của cố vấn pháp lý để đảm bảo rằng các chính sách tuân thủ luật liên bang và tiểu bang.
 • Phát triển và duy trì hệ thống nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý hàng đầu.
 • Giám sát việc phân tích, duy trì và truyền đạt các hồ sơ theo yêu cầu của luật pháp hoặc các cơ quan quản lý địa phương, hoặc các bộ phận khác trong tổ chức.
 • Giám sát việc quản lý Phần mềm Quản lý Lực lượng Lao động.
 • Xác định các yêu cầu pháp lý và quy định báo cáo của chính phủ ảnh hưởng đến các chức năng của nguồn nhân lực và đảm bảo các chính sách, thủ tục và báo cáo được tuân thủ. Nghiên cứu pháp luật, quyết định trọng tài và hợp đồng thương lượng tập thể để đánh giá xu hướng của ngành.
 • Viết và cung cấp các bài thuyết trình cho các quan chức công ty hoặc quan chức chính phủ về các chính sách và thực tiễn về nguồn nhân lực.
 • Tuyển dụng, phỏng vấn, kiểm tra và lựa chọn nhân viên để lấp đầy các vị trí còn trống.
 • Lập kế hoạch và tiến hành định hướng cho nhân viên mới để thúc đẩy thái độ tích cực đối với các mục tiêu của Công ty.
 • Lưu trữ hồ sơ về việc tham gia các kế hoạch phúc lợi như bảo hiểm và kế hoạch hưu trí, các giao dịch nhân sự như thuê mướn, thăng chức, thuyên chuyển, đánh giá hiệu suất và chấm dứt hợp đồng, và số liệu thống kê của nhân viên để báo cáo chính phủ.
 • Phối hợp đào tạo quản lý trong việc phỏng vấn, tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thăng chức, đánh giá hiệu suất, an toàn và quấy rối tình dục.
 • Tư vấn cho ban lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề quan hệ nhân viên một cách phù hợp.
 • Trả lời các câu hỏi về chính sách, thủ tục và chương trình.
 • Quản lý chương trình đánh giá hiệu suất để đảm bảo tính hiệu quả, tuân thủ và công bằng trong tổ chức. Quản lý chương trình quản lý tiền lương để đảm bảo tuân thủ và công bằng trong tổ chức.
 • Quản lý các chương trình phúc lợi như bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và nha khoa, kế hoạch hưu trí, kỳ nghỉ, nghỉ ốm, nghỉ phép và trợ giúp nhân viên.
 • Điều tra tai nạn và chuẩn bị báo cáo cho hãng bảo hiểm. Điều phối các cuộc họp của Ủy ban An toàn và đóng vai trò là Giám đốc An toàn.
 • Thực hiện khảo sát tiền lương trong thị trường lao động để xác định mức lương cạnh tranh.
 • Chuẩn bị ngân sách hoạt động nguồn nhân lực.
 • Chuẩn bị các thông báo tách rời của nhân viên và các tài liệu liên quan, đồng thời thực hiện các cuộc phỏng vấn rời để xác định lý do đằng sau việc tách.
 • Chuẩn bị các báo cáo và đề xuất các thủ tục để giảm thiểu tình trạng vắng mặt và luân chuyển.
 • Đại diện cho tổ chức tại các phiên điều trần và điều tra liên quan đến nhân sự.
 • Hợp đồng với các nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp dịch vụ cho nhân viên, chẳng hạn như nhân viên tạm thời, công ty tìm kiếm hoặc dịch vụ di dời.

2. Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhân sự
 • Kinh nghiệm thực hành tối thiểu 5 năm trong môi trường sản xuất đa địa điểm được ưu tiên
 • Kiến thức vững chắc về quản lý Quy trình Nhân sự
 • Chuyên gia Excel & Powerpoint.
 • Mạnh mẽ về tư duy logic và làm việc với các chữ số
 • Đã thể hiện các kỹ năng xuất sắc trong các lĩnh vực giao tiếp giữa các cá nhân, thực thi và giải quyết vấn đề
 • Khả năng cộng tác xuyên ranh giới, lĩnh vực và nền văn hóa, đặc biệt là trong một môi trường ma trận đang phát triển

 • Có khả năng giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.>>> Có thể bạn quan tâm: Mẫu CV ấn tượng cho vị trí Trưởng phòng nhân sự

TaNiWork – Giải pháp tuyệt vời. Những người tuyệt vời!TaNiWork – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp Hotline: 08. 3636. 1080 Email: sales@hrchannels.com / Tuyendung@hrchannels.com Website: www.hrchannels.com Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà CIT, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Nguồn ảnh: internet

TaNiWork TaNiWork là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty săn đầu người hàng đầu tại Việt Nam.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, TaNi Work đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu mô tả công việc trưởng phòng nhân sự❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Mẫu mô tả công việc trưởng phòng nhân sự” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Mẫu mô tả công việc trưởng phòng nhân sự [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Mẫu mô tả công việc trưởng phòng nhân sự” được sưu tầm và đăng bởi admin TaniWork vào ngày 2022-06-14 01:23:08. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại TaNiWork.Com

Xem thêm  Trade Marketing là gì? Cơ hội nghề nghiệp của Trade Marketer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button