Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại

Rate this post

CHÍNH QUYỀN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 09/2018 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

ÁN LỆNH

CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, NGOẠI THƯƠNG HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Công việc thú vị

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Cần tuân thủ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nước ngoài. có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư. đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. mua, bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp bao gồm các hoạt động sau đây: a) Thực hiện quyền xuất khẩu; b) Thực hiện quyền nhập khẩu; c) Thực hiện quyền phân phối; d) Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; d) Cung cấp dịch vụ hậu cần; e) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; g) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, trừ dịch vụ quảng cáo; h) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại; i) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; k) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ. 2. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa của các chủ thể không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 3. Quyền nhập khẩu là quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, trong đó có quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan. nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức, tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 4. Phân phối là hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. 5. Quyền phân phối là quyền trực tiếp thực hiện các hoạt động phân phối. 6. Bán buôn là việc bán hàng hoá cho người bán buôn, người bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; Doanh số bán lẻ không được bao gồm. 7. Bán lẻ là hoạt động bán hàng hoá cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức khác nhằm mục đích tiêu dùng. 8. Cơ sở bán lẻ là nơi thực hiện các hoạt động bán lẻ. 9. Cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ đầu tiên là cơ sở bán lẻ do một trong các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam thành lập tại Việt Nam. Việt Nam hoặc được thành lập dưới cùng tên, nhãn hiệu với ít nhất một cơ sở bán lẻ do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 10. Cửa hàng tiện lợi là cơ sở bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm: Thực phẩm, đồ uống, dược phẩm không kê đơn, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường sức khỏe, hóa chất, mỹ phẩm và các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. 11. Siêu thị mini là cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 thuộc loại hình siêu thị tổng hợp theo quy định của pháp luật. 12. Trung tâm thương mại là địa điểm gồm nhiều cơ sở bán lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ được bố trí liên hoàn, tập trung trong một hoặc một số công trình kiến ​​trúc liền kề. 13. Cơ quan cấp Giấy phép là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 14. Dịch vụ thương mại điện tử là hoạt động thương mại, theo đó doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập website thương mại điện tử để tạo môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động của mình. xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. 15. Hệ thống cơ sở dữ liệu là hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư. Người nước ngoài tại Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, địa chỉ: http://www.moit.gov.vn. 16. Văn bản tài chính là một trong các tài liệu sau: Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 17. Văn bản về địa điểm của cơ sở bán lẻ là một trong các tài liệu sau: Biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu chứng minh tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền khai thác, sử dụng địa điểm đó để lập. một cơ sở bán lẻ; cùng các tài liệu liên quan khác.

Nguồn: Sưu tầm

TaNiWork TaNiWork là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty săn đầu người hàng đầu tại Việt Nam.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, TaNi Work đã cập nhật cho bạn thông tin về “Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại” được sưu tầm và đăng bởi admin TaniWork vào ngày 2022-06-14 00:01:28. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại TaNiWork.Com

Xem thêm  Công việc trưởng phòng mua hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button