Nhiệm vụ và công việc phải làm của nhân viên kế toán thuế doanh nghiệp

Rate this post
Hầu như trong các doanh nghiệp hiện nay, vị trí kế toán thuế là một trong những vị trí không thể thiếu để có thể duy trì sự hoạt động ổn định và hợp pháp của các doanh nghiệp. Vì sao nói kế toán thuế là vị trí không thể thiếu trong doanh nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến công việc của một kế toán thuế, cũng như những yêu cầu và cơ hội nghề nghiệp của một nhân viên kế toán thuế doanh nghiệp. Cùng theo dõi ngay nhé!

I. Kế toán thuế là gì?

Để biết được sự quan trọng của vị trí kế toán thuế, chúng ta cùng tìm hiểu định nghĩa của kế toán thuế trong ngành kế toán là gì nhé!

Kế toán thuế là vị trí chịu trách nhiệm các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp, bằng cách lập các tờ khai thuế và quản lý các khoản thanh toán của doanh nghiệp. Kế toán thuế không chỉ đơn thuần là công việc của kế toán, nó còn là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Đây được xem như là cầu nối giữa Nhà nước và các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong nước.

Các loại thuế mà kế toán thuế sẽ phụ trách bao gồm: thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên,…

Có thể bạn muốn biết: Kế toán là gì?

II. Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán thuế không chỉ nằm ở phạm vi trong doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng đến việc duy trì ổn định nền kinh tế của nước nhà. Bởi vì, kế toán thuế ngoài giúp doanh nghiệp nắm được tình hình hoạt động và phát triển theo các kỳ trong năm thông qua các số liệu thực tế của phòng kế toán cung cấp, thì vị trí này còn phải thực hiện các báo cáo thuế cho doanh nghiệp.

Những công việc này vừa là nhiệm vụ vừa là cầu nối giúp các cơ quan nhà nước nắm được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên cả nước, nhằm nắm được tình hình và sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà. Thông qua đó, giúp Nhà nước xây dựng được những chính sách, chương trình hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế để có được sự phát triển phù hợp. Ngoài ra, kế toán thuế còn giúp Nhà nước có thể quản lý được nghĩa vụ đóng thuế hàng năm của các doanh nghiệp. Từ đó, chúng ta có thể thấy được nhiệm vụ của vị trí kế toán thuế đối với doanh nghiệp cũng như Nhà nước là vô cùng quan trọng. 

III. Tổng quan công việc kế toán thuế

1. Xác định cơ sở để tính thuế

Việc xác định cơ sở tính thuế là công việc mà kế toán thuế phải thực hiện thường xuyên và mang tính liên tục. Luôn đảm bảo có thể phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các phát sinh liên quan đến thuế và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước của doanh nghiệp. Các công việc kế toán thuế sẽ làm bao gồm:

– Xác định cơ sở tính thuế giá trị gia tăng (VAT) bằng việc kiểm tra và đối chiếu hóa đơn VAT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.

– Lập báo cáo tổng hợp về thuế VAT đầu ra của toàn công ty, sau đó phân loại theo thuế suất.

– Hàng tháng hay hàng quý, lập báo cáo kê khai tổng hợp thuế VAT đầu vào, đầu ra để lấy được số liệu chính xác làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế VAT của doanh nghiệp đối với Nhà Nước.

– Hàng tháng, lập báo cáo tổng hợp thuế VAT đầu vào của toàn công ty theo đúng tỉ lệ phân bổ đầu ra đã được khấu trừ.

– Kiểm tra, đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu, hồ sơ nhập khẩu (nếu có) gồm có: tờ khai thuế, hồ sơ hải quan.

– Xác định cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường nếu doanh nghiệp có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa.

– Kiểm tra thuế suất hàng hóa, phân loại và làm báo cáo kê khai thuế để làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế.

– Căn cứ vào tiền lương thực tế của người lao động và các quy định của nhà nước về Luật thuế thu nhập cá nhân để xác định cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân.

– Tính toán và kê khai thuế thu nhập cá nhân để báo cáo với cơ quan thuế theo đúng kỳ kế toán.

– Kế toán thuế phối hợp với kế toán tổng hợp để đối chiếu số liệu và lập bảng báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm để thực hiên kiểm soát tài chính nội bộ tại doanh nghiệp, cũng như xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước.

2. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh hay khi được yêu cầu.

– Theo dõi việc báo cáo tình hình nộp ngân sách và những tồn đọng ngân sách, hay hoàn thuế của doanh nghiệp.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính theo kỳ kế toán được quy định của pháp luật.

– Lập kế hoạch về thuế giá trị gia tăng cùng với thu nhập doanh nghiệp.

– Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm. 

– Lập kế hoạch, hồ sơ thuế nộp ngân sách, hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, trình ban giám đốc và cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

– Nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Xem thêm  Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực điện tử

– Hàng tháng kế toán thuế cần phải lập chứng từ về báo cáo thuế.

– Kiểm tra và lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo lên cho cục thuế.

3. Các công việc khác của kế toán thuế

– Cần thường xuyên cập nhật các thông tin chính sách pháp luật về thuế, nhằm nắm được cơ sở thực hiện và đối chiếu số liệu báo cáo thuế.

– Phân loại và sắp xếp các hóa đơn, chứng từ có liên quan đến thuế theo trình tự thời gian.

– Lưu trữ và bảo quản các hóa đơn, chứng từ một cách an toàn, cẩn thận.

– Kiểm tra, sắp xếp hóa đơn đầu vào để dễ tìm kiếm, cũng như dễ phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp.

– Đề xuất với cấp trên biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh đến hóa đơn.

– Điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ khi tiến hành kê khai.

– Lập các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuế khi được cấp trên hay cơ quan thuế yêu cầu.

– Đưa ra đánh giá khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế doanh nghiệp và số thuế phải quyết toán với cơ quan Nhà nước.

– Xin phê duyệt từ cấp trên để cung cấp các số liệu liên quan đến nghiệp vụ do bản thân phụ trách.

– Theo dõi, cập nhật và thiết lập giấy báo công nợ của các đơn vị cơ sở.

– Kiểm tra, đối chiếu về biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

– Lập hồ sơ về ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới, cũng như việc đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

– Theo dõi, cập nhật về tình hình giao nhận hoá đơn của các đơn vị cơ sở, bao gồm: mở sổ giao và ký nhận.

IV. Chi tiết công việc của nhân viên kế toán thuế

1. Công việc hàng ngày phải làm

Tổng hợp, xử lý, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán:

– Khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như buôn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho khách hàng, theo quy định cần phải xuất hóa đơn, chứng từ. Khi đó, công việc của kế toán thuế là tổng hợp tất cả các hóa đơn, chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.

– Tiến hành xử lý và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ xem có hợp lý – hợp lệ – hợp pháp hay không

– Kiểm tra hóa đơn và điều chỉnh các hóa đơn giá trị gia tăng khi hóa đơn có sai lệch.

– Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ để đảm bảo không bị hư hỏng, rách nát, cháy xém,…

– Nộp các khoản thuế phát sinh kịp thời để tránh tình trạng nộp phạt do nộp chậm.

2. Công việc hàng tháng

– Lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

– Lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

– Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo từng tháng (nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng).

– Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp từ 50 triệu trở lên.

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng)

– Lập tờ khai các loại thuế khác (nếu có)

– Phân bổ các công cụ, dụng cụ và thực hiện trích khấu hao tài sản cố định.

– Kiểm tra định kỳ các hồ sơ của nhân viên, tiến hành làm hợp đồng lao động và đăng ký mã số thuế cho nhân viên.

– Kiểm tra bảng chỉ tiêu để tiến hành cân đối công việc, tránh để dồn việc.

– Hạn cuối để nộp là ngày 20 tháng liền kề.

3. Công việc hàng quý

– Lập tờ khai thuế tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

– Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý (nếu doanh nghiệp kê khai theo quý).

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý (nếu doanh nghiệp kê khai theo quý).

– Hạn cuối để nộp là ngày 30 tháng đầu tiên thuộc quý liền kề tiếp theo.

4. Công việc hàng năm

Vào đầu năm:

– Kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm, hạn cuối để nộp là ngày 31/1.

– Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tháng 12 hoặc quý IV năm trước. Kê khai theo tháng thì hạn cuối để nộp là ngày 20/1, kê khai theo quý thì hạn cuối để nộp là ngày 30/1.

– Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV năm trước. 

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước.

Vào cuối năm:

– Lập báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý IV

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

– Lập báo cáo tài chính năm, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

– Nộp các tờ khai báo cáo thuế, bao gồm: tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm  Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh

– Nộp báo cáo tài chính của năm trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm cũ.

V. Quyền hạn của nhân viên kế toán thuế

Dù là vị trí có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp, tuy nhiên, kế toán thuế vẫn có một một số quyền hạn nhất định khi xử lý các công việc, cụ thể như:

– Khi phát sinh các hóa đơn không hợp lệ cần đề xuất biện pháp xử lý bằng cách điều chỉnh hoặc thanh hủy theo quy định của Luật thuế hiện hành.

– Được phép thực hiện các công việc khác có liên quan đến thuế.

– Được quyền đưa ra đánh giá và nhận xét khi có sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán.

– Trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ để thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng quy định.

– Kế toán thuế trực thuộc phòng Kế toán – Tài vụ công ty: nhân sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của phụ trách phòng.

– Tạo mối quan hệ với các đơn vị nội bộ thuộc doanh nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của bản thân phụ trách để hoàn thành tốt công tác.

– Khi được yêu cầu cung cấp số liệu có liên quan đến nghiệp vụ do bản thân phụ trách cần phải có sự phê duyệt của cấp trên như: Ban Giám Đốc hoặc kế toán trưởng.

VI. Yêu cầu đối với nhân viên kế toán thuế

– Có năng lực chuyên môn cao:

Kế toán thuế là vị trí đòi hỏi tính chuyên môn cao, vì nó cần sử dụng đến các kỹ năng như lập báo cáo, trình bày, thống kê, phân tích tài chính,… Do đó, để có thể hiểu và biết được những công việc cần phải làm ở vị trí kế toán thuế, yêu cầu bạn phải có năng lực chuyên môn cao. Ngoài ra, với những vị trí càng quan trọng, nhà tuyển dụng luôn mong muốn lựa chọn những ứng viên thực sự có năng lực và phù hợp với vị trí công việc tuyển dụng.

– Tích lũy chứng chỉ chuyên ngành:

Ngoài việc để tăng mức độ uy tín của CV khi ứng tuyển, các chứng chỉ chuyên ngành cũng ngầm khẳng định rằng bạn thực sự có năng lực về lĩnh vực kế toán, đặc biệt là vị trí kế toán thuế. Với chứng chỉ của ngành kế toán, hiện nay có 2 loại chứng chỉ chuyên ngành chính đó là CPA và EA. Nếu bạn mong muốn trở thành một kế toán thuế giỏi trong tương lai thì đừng chần chừ mà hãy tích lũy thêm kiến thức cũng như những chứng chỉ chuyên ngành cần thiết nhé!

– Thành thạo tin học văn phòng:

Với vị trí kế toán thuế đòi hỏi bạn phải thường xuyên kiểm tra số liệu, đối chiếu các loại hóa đơn, lập báo cáo, kê khai các loại thuế,… Do đó, việc thành thạo tin học văn phòng là vô cùng cần thiết cho vị trí kế toán thuế, đặc biệt là các phần mềm như: Excel để tính toán, Powerpoint để thuyết trình và các phần mềm chuyên về kế toán. Bởi vì không chỉ giúp cho bạn thực hiện các công việc dễ dàng và thuận lợi hơn, mà nó còn giúp bạn hoàn thành các công việc nhanh chóng hơn khi được cấp trên giao nhiệm vụ.

– Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh):

Đôi khi bạn sẽ gặp những tài liệu hay báo cáo được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài, hay thậm chí bạn sẽ được yêu cầu để viết các báo cáo tài chính kế toán bằng tiếng Anh. Do đó, việc trau dồi trình độ ngoại ngữ cho bản thân là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là tiếng Anh. Vì với những công ty có đối tác là doanh nghiệp nước ngoài, hay những doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài sẽ khá chú trọng đến trình độ ngoại ngữ của bạn. Ngoài ra, ngoại ngữ tốt còn giúp bạn có thể giao tiếp được với đối tác hay thành viên trong công ty là người nước ngoài đấy nhé!

– Khả năng tư duy, phân tích tốt:

Kế toán thuế không chỉ là công việc xoay quanh các con số, mà nó còn đòi hỏi bạn phải có khả năng trình bày tốt. Vì vậy, công việc này yêu cầu bạn phải có khả năng tư duy, phân tích tốt để có thể giải quyết các phép tính, bảng biểu phức tạp. Đôi khi bạn cần phải đưa ra cách xử lý phù hợp cho những hóa đơn không hợp lý hay phải đưa ra đánh giá khi có sự chênh lệch trong báo thuế. Nên khả năng tư duy, phân tích tốt cũng là một trong những kỹ năng cần thiết khi bạn ứng tuyển vào vị trí này.

– Khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo:

Với khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo sẽ giúp bạn dễ hòa đồng với mọi người hơn. Tạo được thiện cảm và hợp tác tốt với các thành viên trong phòng ban, bởi vì vị trí kế toán thuế cũng sẽ cần nhiều sự hỗ trợ từ các bộ phận khác. Ngoài ra, với kỹ năng này còn có thể giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

– Có kỹ năng quản lý thời gian:

Việc thường xuyên kiểm tra số liệu và lập báo cáo hầu như được diễn ra vào mỗi ngày, đôi khi sẽ có những khó khăn xảy ra khi phát sinh những sai sót không đáng có. Nên với khối lượng công việc nhiều như vị trí kế toán thuế, yêu cầu bạn phải là người biết cách quản lý, sắp xếp thời gian hiệu quả. Điều này sẽ giúp bạn có thể hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ và đảm bảo cân bằng được thời gian giữa công việc và cuộc sống.

Xem thêm  Chức năng, nhiệm vụ của giám đốc phân xưởng sản xuất
– Chịu được áp lực công việc cao:

Với vị trí kế toán thuế hầu như khi nào cũng là khoảng thời gian cao điểm, và cao điểm nhất chính là khoảng thời gian gần cuối tháng và cuối năm, bởi đây là khoảng thời gian công ty sẽ tổng kết việc thu – chi, tính toán lương cho nhân viên,… Vì vậy, bạn sẽ phải chạy đua với thời gian để hoàn thành các công việc một cách nhanh nhất, thậm chí là làm thêm ngoài giờ để kịp tiến độ. Vậy nên bạn phải có một tinh thần, sức khỏe tốt để đảm bảo có thể chịu được áp lực cao trong vị trí công việc này.

– Làm việc có nguyên tắc, trách nhiệm:

Với bất kỳ công việc nào cũng sẽ đòi hỏi bạn phải có tinh thần trách nhiệm cao. Với vị trí kế toán thuế cũng như vậy, bên cạnh đó còn yêu cầu bạn phải có nguyên tắc làm việc nghiêm túc. Bởi vì bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn, sai sót khi xử lý các số liệu, cũng như khi lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế. Nếu bạn không có tinh thần trách nhiệm cao và luôn trốn tránh việc khó thì sẽ càng làm công việc trở trì trệ và bị kéo dài lâu hơn dự tính. Nên đây là công việc luôn đòi hỏi ứng viên phải làm việc có nguyên tắc và trách nhiệm cao để có thể cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ:

Trên thực tế, các công việc liên quan đến tiền bạc luôn được thực hiện một cách cẩn thận và tỉ mỉ, bởi chỉ cần sai một con số hay đặt sai dấu trên dãy số cũng đã ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp, đặc biệt là bạn sẽ bị đánh giá là thiếu tính cẩn trọng. Do đó, với vị trí kế toán thuế đòi hỏi bạn cần có độ chính xác cao, tránh các sai sót, nhầm lẫn khi thực hiện việc báo cáo thuế cũng như thực hiện những kê khai thuế theo nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Ngoài ra, tính trung thực luôn là yếu tố được đề cao trong các công việc, đặc biệt với lĩnh vực kế toán, doanh nghiệp đòi hỏi rất cao tính trung thực của ứng viên. Bởi vì đây không chỉ là công việc liên quan đến các con số, mà nó còn là công việc có tính quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến sự hoạt động ổn định và duy trì lâu dài của doanh nghiệp

VII. Cơ hội nghề nghiệp kế toán thuế

Vị trí kế toán thuế có cơ hội nghề nghiệp vô cùng rộng mở và có lộ trình thăng tiến rất rõ ràng, theo từng cấp bậc như sau:

– Kế toán bộ phận: đây là giai đoạn tích lũy kinh nghiệm và vận dụng những kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo tại trường. Thông thường từ 1 – 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp, vì còn thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn chưa cao nên sẽ phụ trách những công việc như: kế toán kho, kế toán bán hàng,…

– Kế toán tổng hợp: với vị trí này bạn đã có kinh nghiệm làm từ 3 – 5 năm, trình độ chuyên môn khá vững và cũng có sự hiểu biết về luật pháp. Ở vị trí này đòi hỏi bạn phải có khả năng tổng hợp các hoạt động kế toán doanh nghiệp, có thể kết hợp số liệu từ các bộ phận để lập ra báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

– Kế toán trưởng: đây là vị trí chịu trách nhiệm cao nhất của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán trưởng là hướng dẫn, chỉ đạo công việc của các kế toán viên sao cho hợp lý. Ngoài ra, kế toán trưởng còn tham mưu cho ban lãnh đạo hoặc giám đốc tài chính về kế toán, tài chính của doanh nghiệp

– Giám đốc tài chính: đây là vị trí cao nhất mà mỗi kế toán viên đều mong muốn hướng đến trong tương lai. Với vị trí này, đòi hỏi bạn phải có khả năng tổ chức, lên kế hoạch, dự đoán và phân phối nguồn nhân lực tài chính của doanh nghiệp, nhằm sử dụng nguồn lực hiệu quả và tối đa hóa được lợi nhuận của doanh nghiệp.

Với kế toán thuế, mức lương phụ thuộc vào rất nhiều yếu tốt như: năng lực của người làm kế toán, quy mô, tình hình tài chính của doanh nghiệp, tính chất và khối lượng công việc,… Tuy nhiên, đây là vị trí khá quan trọng và được doanh nghiệp rất chú trọng khi tuyển dụng. Do đó, có thể nói mức lương cho vị trí này cũng được xem là khá hấp dẫn.

Ngoài ra, với tầm quan trọng nhất định mà vị trí này luôn được các doanh nghiệp tìm kiếm những viên sáng giá và phù hợp để có thể phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu bạn thấy bản thân thực sự phù hợp với vị trí công việc này thì đừng ngần ngại mà hãy ứng tuyển ngay. Bởi không chỉ những doanh nghiệp bên ngoài, mà ngay tại Tập đoàn Thế Giới Di Động cũng đang rất cần những nhân tố tiềm năng đấy nhé!

Xem thêm:

– Mẫu mục tiêu nghề nghiệp kế toán ghi điểm với nhà tuyển dụng chi tiết

– Recruiter là gì? Sự khác biệt giữa một Headhunter và Recruiter

– HR là gì? Các vị trí trong ngành và cơ hội thăng tiến trong tương lai

Vậy là bạn vừa tìm hiểu xong về nhiệm vụ và công việc phải làm của vị trí kế toán thuế doanh nghiệp, cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về vị trí công việc này. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những kiến thức về vị trí kế toán công nợ. Đừng quên chia sẻ để mọi người cùng biết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button